„Do 22. září budou ve spolupráci s partnery připraveny akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu a prevence úrazů v dopravě,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Šárka Trunečková .

V průběhu akce Vidíš mě? budou do všech mateřských škol v Chrudimi předány reflexní vesty pro děti i pedagogické pracovníky.

Soutěž o ceny

V pondělí 19. září od 16 do 18 hodin na dopravním hřišti vyvrcholí kampaň Na kolo jen s přilbou. Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tuto podmínku obdrží slosovatelný žeton a můžou tak získat i zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: Besipu, ČČK, Městské policie, TyfloCentra apod.

V rámci Evropského dne bez aut bude 22. září uzavřen prostor před Mateřskou školou Dr. Jana Malíka a MŠ Strojařů, kde bude připraven bohatý program pro děti i pro dospělé účastníky. Ani tady opět nebude chybět stanoviště ČČK, městské policie, připraveny budou i slalomy, kreslení křídou na chodník a podobně.

MHD zdarma

„Společnost Veolia Transport Východní Čechy ve spolupráci s městem připravila na tento den pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma,“ doplňuje koordinátorka Šárka Trunečková.

(red)