Hudební léto v Heřmanově Městci.
Varhany si lidé prohlédli zblízka