Hrozící nebezpečí vnímají všechny oslovené základní i střední školy podobně, a proto podnikají řadu preventivních kroků, aby jejich žáci vstupovali do virtuálního prostoru alespoň trochu varovaní a vědomi si rizik.

Facebook vítězí

Na otázku, jakou stránku na internetu žáci páté třídy Základní školy Školní náměstí nejčastěji používají, zní jednoznačná odpověď Facebook. Většina z nich také krutí hlavou, že by si život bez této sociální sítě nedovedli představit. Rizika vnímají a dokonce dva žáci se přiznávají, že jim sice rodiče dávají zákazy, ale oni je porušují.

„Výuku počítačů máme povinnou od páté do šesté třídy a během ní žáky informujeme o nebezpečích internetu, Facebooku a dalších úskalích počítačů obecně. Loni žáci prošli i několika besedami, kde s nimi externí pracovník probíral patologické jevy kouření, drogy a také kyberšikanu a práci na internetu. Z tohoto pohledu jsou žáci informovaní," uvedl ředitel Základní školy Školní náměstí Martin Vykydal.

Všechny oslovené školy se shodují, že preventivní kroky jsou potřeba, ale největší míra zodpovědností spočívá na bedrech učitelů informatiky. „Používám videa, která vydává společnost Seznam.cz a řadu dalších materiálů. Mezi ně patří i články o reálných případech, aby to nebylo jenom plané povídání. S žáky se o tom bavíme hlavně na začátku školního roku a pak v pololetí. Děláme spolu desatera bezpečnosti a prezentace, aby si to děti samy formulovaly a přemýšlely o tom," vysvětlil učitel informatiky na Základní škole Komenského Skuteč Miroslav Beránek.

Zároveň také připustil, že před rokem už museli řešit několik konkrétních případů. Jednu z žákyň například obtěžoval cizí muž po mobilním telefonu, neustále jí volal a posílal textové zprávy.

Jenom škola však nemůže poskytnout všechny důležité informace a vychovat z žáků svědomité uživatele internetu. Vyjma dětí by to měli být také rodiče, kteří by se měli informovat o rostoucím nebezpečí, které na internetu číhá, a jak mu předcházet.

Na Základní škole v Heřmanově Městci proto na listopad chystají besedu s rodiči žáků, která se zaměří především na rizika, která s sebou internet přináší.

Počítač i na práci

Vynalézavost dětí však nezná mezí a jenom prostý zákaz se v drtivé většina setká s neúspěchem. V některých školních počítačových učebnách proto děti při práci hlídají konkrétní programy, které blokují explicitní stránky, například s erotickým obsahem. Většina učitelů navíc ze svého monitoru vidí, co se děje na obrazovkách ve třídě.

„V rámci výuky počítačových technologií učitelé žáky seznamují s možnými riziky. Musíme je však především přesvědčit, že počítač a internet neslouží jenom pro trávení volného času, ale snažíme se o to, aby tyto technologie používali smysluplně, efektivně a cíleně s nějakým konkrétním výstupem na konci," doplnil ředitel Střední průmyslové školy Chrudim František Mihulka.

LUKÁŠ VANÍČEK