Každoroční fáma o vysazování jedovatých zmijí v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory se už začala šířit mezi lidmi.

Vedoucí nasavrcké Správy CHKO Železné hory František Bárta i tentokrát ujišťuje, že jde o naprostý a ničím nepodložený nesmysl. „Nikdy jsme zmije v naší krajině nevysazovali a nevím ani, že by se něco podobného dělo někde jinde. Lidé si tohoto plaze pletou s užovkou hladkou, která je mu velmi podobná a žije na podobných stanovištích,“ uvádí František Bárta.

Počet zmijí na Chrudimsku je podle jeho slov dostačující, ochránci přírody hodnotí početní stavy jako uspokojivé.. Hadi vyhledávají mokřiny ve středních a vyšších polohách. Žijí například v Kameničkách nebo na Drachtinách. V níže položených oblastech se drží jen ojediněle.

„V okolí Bojanova, Seče nebo Lichnice žijí užovky hladké, nikoliv zmije. víme to podle monitoringu, který pravidelně provádíme. Ano, naše hady inventarizujeme,“ dodává s úsměvem František Bárta.