Za tímto účelem zde byla sloužena slavnostní mše, při níž byl bratr jahen Vladislav Pek zasvěcen do služby. Mši vedl biskup Štěpán Klásek.

Zajímavostí je, že Zdeněk Lulek vykonával svoji službu vChrudimi od ledna 1958do ledna 2008.Oba datumy jsou tedy zakončeny osudovou osmičkou.

SLulkem se však věřící zřad Církve čs. husitské budou setkávat inadále, protože bude stát po boku svého nástupce. Nedělní mši provázel zpěv ekumenického pěveckého sboru a dětského sboru pod vedením Lubomír Malíka.