Mimořádné antigenní testování se uskuteční v úterý 31. srpna od 9 do 17 hodin v označené místnosti chrudimské fary na adrese Školní náměstí 56, kde sídlí Farní charita Chrudim. Na testování se lze dostavit kdykoli v určený čas bez předchozího objednání.

Ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek uvádí: „S testováním dětí a dospělých na Covid-19 má Farní charita Chrudim bohaté zkušenosti. Od začátku května provozujeme testovací místo pro veřejnost a během léta naše zdravotní sestry testovaly také na několika dětských táborech. Do dnešního dne jsme vydali potvrzení o antigenním testu více jak 1 700 lidem.“

K plánovanému testování vrchní sestra Barbora Vorlická doplňuje: „Tuto možnost vnímáme jako vhodnou pomoc před prvotním náporem, spojeným s povinným testováním ve školách. Studenti a žáci si tak mohou v předstihu a v klidu zajistit potřebné potvrzení. Testy bude provádět naše zdravotní sestra neinvazivním způsobem, tj. z kraje nosu. Ze zkušenosti mohu konstatovat, že tento typ výtěru zvládají bez problémů i menší děti.“

Pokud osoba nebyla testována v předešlých 7 dnech má odběr hrazený zdravotní pojišťovnou, ve druhém případě je test zpoplatněn na 200,- Kč. Do 10 minut po testu obdržíte písemné potvrzení o výsledku, které budete moci použít při nástupu dítěte do školy a vyhnout se tak jeho testování ve školní lavici.

Testování je v uvedený termín otevřeno bez objednání také dospělé populaci. Využít jej může kdokoliv, například rodiče dětí, kteří budou své děti do školy doprovázet a potvrzení o výsledku testování tak budou potřebovat. Farní charita Chrudim zároveň na stejné adrese zachovává pravidelné testování, které probíhá každý pátek mezi 14 a 17 hodinou.

Michaela Horníčková