V roce 1680 císař Leopold I. s manželkou Eleonorou a svým dvorem kvůli moru ve Vídni pobýval v pardubickém zámku, nechal si obraz převézt k soukromé pobožnosti. Po morové epidemii si Nejsvětějšího Salvátora prohlédli i pruský král Friedrich II. a císař Josef II.

„Je dobře známou skutečností, že v minulých dobách se lidé v době epidemie moru obraceli skrze chrudimský obraz k Ježíši Kristu – Salvátoru – Spasiteli,“ uvádí Jiří Heblt, arciděkan chrudimský.

Obraz podle jeho slov není sám o sobě magickým předmětem, který by vyzařoval nějakou ezoterickou energii. Označován je však jako milostný nebo zázračný. To znamená, že lidé, kteří se před ním modlí ve své nouzi jsou mnohdy vyslyšeni. Dostává se jim duchovní pomoci.

Nejsvětější SalvátorNejsvětější SalvátorZdroj: ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi„Prožíváme nyní tíživou a vleklou epidemii koronaviru. Hledáme cesty ke zdraví i vnitřní sílu ke zvládnutí této těžké situace. Je zřejmé, že lidem v nouzi pomáhají i duchovní prostředky. Protože v Chrudimi je stále uchováván tento vzácný obraz, rozhodli jsme se ho zpřístupnit k uctění a tiché modlitbě,“ dodává Heblt.

PŘÍSNÁ OPATŘENÍ

Chrudimský Salvátor namalovaný na lipovém dřevě bude vystaven v kostele Nanebevzetí Panny Marie tuto neděli od 15 do 16 hodin. Do kostela lze přijít za dodržení předepsaných opatření, kterými jsou respirátor, rozestupy a maximální počet dvacet lidí současně.

Originál obrazu byl po roce 1989 nahrazen kopií. Od té doby je veřejností ukazován jen dva dny v roce. „Vždy o chrudimské pouti si nenecháme ujít příležitost originální obraz vidět. Bohužel se vloni žádná pouť nekonala, a tak se zkusíme do kostela v neděli dostat . Ale pochybuji, že se na všechny zájemce dostane, hodina je moc málo času,“ míní Monika Skřivanová z Pardubic.

Při procházkách v historickém centru Chrudimi je možné v těchto dnech vidět další zajímavost: Po roce se rozsvítila věžička Mydlářovského domu, ve kterém sídlí Muzeum loutkářských kultur. To vyjadřuje poděkování všem profesím v první linii.

„Připojujeme se k těm, kterým se v důsledku pandemie proměnil život – přišli o práci, domov nebo členy rodiny. Vyjadřujeme podporu všem, kteří hledají cesty, jak si z pandemie vzít to dobré,“ říká mluvčí loutkářského muzea Břetislav Oliva.