Bude pokračovat v následujících týdnech rozličným repertoárem. Třeba v sobotu se uskuteční soutěž O cenu Vítězslava Nováka.

Sborový zpěv má ve Skutči dlouholetou a rozsáhlou hudební tradici. Na ni navazuje i přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů, která se od roku 2012 koná jako soutěžní pod názvem O Cenu Vítězslava Nováka. Pravidelně se jí účastní necelá desítka pěveckých sborů, které se před zraky odborné poroty utkají o bronzová, stříbrná a zlatá pásma.