Festival se uskuteční v sobotu 13. června v nádherném prostředí zámeckých zahrad v Chrasti a vstupné na akci bude dobrovolné.

Protože pořadatelé vědí, že senioři mívají problémy s dopravou, plánují pro ně zajištění svozových autobusů, které budou pro ně zdarma.

Aktuálně finalizují jednání s hudebními a jinými uměleckými soubory.

Na příští rok, 2021, je plánována realizace mezinárodního Československého Senior festivalu na Moravě, kam se připravuje výprava festivalových výletníků také ze sousedního Slovenska.

Spolek Hurá na Výlet! od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností, volnočasové a vzdělávací aktivity. Motivem je snaha o zlepšení kvality života seniorů skrze vytváření prostoru pro aktivní trávení volného času a navazování přátelství.