V Asii prožil čtyři měsíce a zvládl nejen studovat, ale i procestovat kus Filipín, Japonska, ale hlavně do hloubky poznat život v Jižní Koreji.

Přijďte si poslechnout, jak tvrdý byl střet s asijskou kulturou a kterým trapasům se Peter nevyhnul. Je mu teprve 28 let a již dokázal získat přes dva miliony korun pro více než 30 lidí s handicapem.

Vstupné je sto korun, celou vybranou částku věnuje Peter Chalupianský paní Evě z Hlinska, která má mozkovou dysfunkci a spasticko-dyskinetickou kvadruparézu.