Urbanistické řešení administrativní budovy obdélníkového půdorysu vychází ze současného tvaru zástavby a komunikací. Architektonicky navazuje a vzhledově koresponduje se stávající budovou úřadu. Objekt má vlastní terasu, která obě budovy od sebe odděluje. Vnitřní dispoziční uspořádání kanceláří, komunikačních a ostatních užitných ploch je vymezeno lehkými zvukově izolovanými konstrukcemi příček ze sádrokartonu. Podhledy jsou tvořeny minerálními deskami v zavěšeném rastru, který skrývá rozvody datových sítí, elektronického systému zabezpečení budovy včetně kamerového systému, elektroinstalační vedení a ostatní inženýrské sítě. V rámci stavby došlo i na rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace, zrušení septiku, osazení vjezdové automatické brány a další úpravy.