Pozemek, ač této firmě na výkopové a zemní práce patří, totiž není na skládkování určený. Firma se tak podle úředníků dopustila porušení odpadového zákona. Proti pokutě se neodvolala a ta tak nabyla právní moci.

„Pomocí této odpadní zeminy společnost Telmont prováděla na svém pozemku terénní úpravy. Inspektoři při místním šetření zjistili, že část zeminy byla po pozemku rozhrnuta a část byla soustředěna v kupách. Mocnost navážky činila jeden až tři metry,“ uvedla mluvčí inspekce Jana Jandová.

Odpadní zemina nelegálně uložená společností Telmont v obci Kočí na Chrudimsku.

Inspektoři argumentují, že firma neměla provedeny rozbory chemického složení a případného znečištění navážky. „Neznámá kvalita využitých odpadů přitom může způsobit ohrožení některých složek životního prostředí, zejména podzemních a povrchových vod,“ dodal šéf hradecké expozitury inspekce Lukáš Trávníček.

Telmont navíc není odpadovou firmou, takže se zeminou podle zákona nesměla vůbec nakládat.