„Po dokončení prací jsme chodník uvedli do stejného stavu, ve kterém byl předtím. Bohužel již předtím byl chodník ve stavu nezpůsobilém, a to minimálně od doby oprav plynového potrubí jinou společností na jaře tohoto roku,“ uvádí jednatel firmy Miloš Houf, podle něhož pak firma obdržela dodatečné nařízené technické podmínky stanovené odborem investic MěÚ Chrudim, které byly naprosto neodpovídající prováděným pracím.

Odpověď společnosti FiberTech s.r.o. k článku o opravě chodníku v ulici na Ostrově
Dne 16.09.2018 byl na webových stránkách Chrudimského deníku uveřejněn článek s názvem „Rozkopaný chodník se proměnil v past na chrudimské chodce“. Protože článek obsahoval zkreslená či zavádějící tvrzení, považujeme za nutné uvést tato tvrzení na pravou míru.
Ve dnech 4.6.2018 až 29.6.2018 jsme prováděli úpravy telekomunikační sítě společnosti CETIN. Tato společnost má k pozemkům, na kterých je umístěn chodník v ulici Na Ostrově, věcné břemeno, a patřičné kroky, ke kterým nás opravňuje zákon o elektronických komunikacích, jsme tak prováděli oprávněně. Po dokončení prací jsme chodník uvedli do stejného stavu, v kterém byl tento chodník předtím. Bohužel již předtím byl chodník ve stavu nezpůsobilém, a to minimálně od doby oprav plynového potrubí jinou společností na jaře tohoto roku. Následně jsme obdrželi dodatečně nařízené technické podmínky stanovené Odborem investic Městského úřadu v Chrudimi, které byly naprosto neodpovídající prováděným pracím. Dle těchto měl být chodník na naše vlastní náklady nově vydlážděn zámkovou dlažbou, jejíž provedení by odpovídalo nákladům ve výši min. 500.000,- Kč.
Poté probíhalo vyjednávání s městem Chrudim, kdy se město nakonec uvolilo přispět na nový chodník částkou ve výši 50.000 Kč.
Nová dlažba je tak nyní v ulici Na Ostrově pokládána na náklady společnosti FiberTech s.r.o. s uvedeným příspěvkem města Chrudim.

FiberTech s.r.o.