Tento týden ji opětovně navštívil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, aby se přesvědčil, jak její majitelé svůj boj o zachování pracovních příležitostí nevzdali ani po takové ráně osudu, jakou byl zničující požár, a dále pokračují ve výrobě, kterou úspěšně vyvážejí do světa.

Znovuzrození

u ekonomiku evropských států tvoří právě úspěšné malé a střední firmy, a proto je v těchto zemích trend tyto podniky podporovat. Taková je i společnost DRAHOŠ, která vyváží své výrobky do řady evropských zemí, ale také do Číny, Indie, Egypta nebo USA. I díky firmám této velikosti patří Pardubický kraj na přední místo v exportu. Proto mohu majitelům ke znovuzrození a dalšímu rozvoji jejich firmy jen pogratulovat," poznamenal na návštěvě Roman Línek.

Na začátku září 2014 bylo během jedné noci ovšem všechno jinak. „Zpětně si uvědomuji, že kdyby požár vypukl v neděli, v pondělí ráno bych to vzdal. Tím, že se to stalo v pátek večer, jsem měl čas racionálně zvážit všechny možnosti náhradní výroby, dohodnout se s dodavateli a odběrateli a v neposlední řadě se zaměstnanci. Většina z nich u nás zůstala i za této situace a velmi nás to semklo," vzpomíná na krušné období jeden ze spolumajitelů firmy Petr Drahoš.

Oheň, který zachvátil strojírenskou halu a poničil i sousední administrativní budovu, likvidovalo 11 jednotek hasičů. Finanční škoda byla předběžně odhadnuta na 50 milionů korun, nikdo nebyl zraněn. Jako příčinu uvedli vyšetřovatelé závadu na elektroinstalaci.

Firma zaměstnávala 30 až 40 lidí a většinu pracovních míst se podařilo udržet. Na nějakou dobu si musela pronajmout náhradní prostory a vypůjčit veškeré výrobní stroje, přátelé jim poskytli i vyřazené počítače, tiskárny a kopírky. Hlavně však museli odklízet a likvidovat škody a sehnat úvěr na dobu, než dostanou alespoň částečné odškodnění od pojišťovny. V hořící hale bylo tenkrát i nové strojní vybavení.

Hledání cest

„Prošli jsme si tím nejhorším, kdy nevíte, co v první chvíli udělat, jak postupovat," vypráví druhý spolumajitel Igor Miklós a pokračuje: „Naštěstí se k nám neobrátili zády naši dodavatelé a odběratelé, stejně jako několik okolních firem. Přijel za námi i tehdejší starosta Skutče Pavel Novotný a z Pardubického kraje Roman Línek. Spolu s nimi jsme hledali cesty, jak se dostat z nejhoršího. Dnes bychom už po tom všem mohli radit podnikatelům, kteří se ocitnou v podobné situaci. V tu chvíli totiž potřebujete, aby vám někdo nalil sílu a dodal důvěru, že to dokážete, a také poradil s prvními praktickými kroky."

Původně garážovou firmu, kterou si založil Petr Drahoš v roce 1990 v Chrasti, přestěhoval na letiště ve Skutči v roce 2003 a přetransformoval na DRAHOŠ s. r. o. „S rozvojem společnosti se nám otevřely možnosti nabídnout naše kapacity na nové trhy a dnes patříme mezi uznávané výrobce v poskytování komplexních řešení v oblasti technologického zpracování hutního materiálu, CNC obrábění, CNC dělení, CNC lisování, CNC ohýbání a CNC svařování. Našimi klienty jsou renomované společnosti českého, ale i evropského významu," vysvětluje zakladatel.

Aby firma takové velikosti byla na trhu konkurenceschopná, musí neustále inovovat svoje strojní vybavení i postupy a vzdělávat zaměstnance. Dá se říci, že nešťastná událost ji nastartovala k dalšímu rozvoji. „Po roce bychom chtěli poděkovat firmám, které nás tenkrát podržely a věřily, že svoje závazky dokážeme splnit," vzpomíná s vděčností Ivana Drahošová, třetí spolumajitelka firmy.