Slavnostní posezení plné vánočních her a koled bylo určeno našim klientům, příznivcům i dobrovolníkům. Program zahájily děti ze ZŠ Ležáků Hlinsko, které si pro nás připravily pásmo vánočních koled a říkanek, za hudebního doprovodu paní učitelky Navrátilové.

Všichni hosté měli radost ze štědré nadílky, která je čekala pod stromečkem. Sváteční pohodu podpořilo i domácí vánoční cukroví a chlebíčky připravené našimi společnými silami.

Touto cestou děkujeme všem účastníkům a sponzorům, kteří se na zdárném chodu akce podíleli.

Lenka Burýšková, sociální pracovnice, Hlinsko