Adresáty půjček mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy starší 10 let na území města. Výše půjčky u jednotlivých titulů je omezena horní hranicí půjčky a zároveň může činit maximálně 50 procent rozpočtových nákladů na titul.

A na jaké účely lze peníze čerpat? Například na obnovu střech (krytiny i konstrukce) starších 10 let, vybudování přípojky na stávající kanalizaci v délce větší 30 metrů, dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě při stáří nad 10 let, obnovu fasády domu včetně oplechování staršího 10 let, zateplení obvodového pláště domu staršího pěti let, zřízení plynového nebo elektrického topení v domě starším 10 let, kompletní výměna oken, z nichž 50 procent je do ulice, vybudování WC, koupelny nebo sprchy ve stávajícím bytě, při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy, při vestavbě bytu do půdního prostoru, ale také při obnově vývěsního štítu a výkladů provozovny schválené architektem města nebo při obnově a statickém zabezpečení balkónů.

Obecně závaznou vyhlášku včetně vzoru smlouvy a žádosti o půjčku naleznou zájemci na internetové adrese www.chrudim-city.cz nebo na Městském úřadě v Chrudimi. Konkrétně v přízemí v oddělení klientského servisu, případně na Odboru územního plánu a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje. Uzávěrka pro příjem žádostí je stanovena na 19. únor letošního roku. Žádosti mohou zájemci odevzdávat osobně, případně odeslat na Městský úřad Chrudim.

Možnost sáhnout si na peníze ze zmíněného fondu mívají pravidelně rovněž majitelé nemovitostí v ostatních sídlech na Chrudimsku. V období před Vánocemi například žádali o uvedené půjčky v Hlinsku. „Dá se říci, že žadatelé splňující kritéria byli v posledních létech stoprocentně úspěšní,“ doplňuje hlinecký místostarosta Pavel Šotola. V Hlinsku předpokládají, že v aktuálním kole poskytnou žadatelům celkem zhruba tři miliony korun.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení pomáhají například i lidem v Heřmanově Městci. Nahlédneme–li do minulosti, zjistíme, že v roce 2006 tu bylo čerpáno 1 622 tisíc korun, v roce 2007 pak 1 766 tisíc a v roce 2008 795 tisíc korun.