Slovenský soubor byl naším hostem na našem DMFF Tradice 2010 a vidět ho mohli diváci v Pardubicích, Chrudimi i Slatiňanech. Už během listopadového festivalu se děti z obou souborů skamarádily a těšily se na další setkání. Když v lednu přišlo od Železiariku pozvání na tento prestižní festival, začaly velké přípravy, těšení a hlavně shánění financí na cestu.

Cassovia folkfest patří k největším folklórním festivalům na Slovensku. Formánci zde vystupovali po boku nejen košických souborů, ale i souborů z Turecka, Palestiny, Maďarska a Ukrajiny. Písničky a tance z východních Čech měly u košických diváků velký ohlas a každé vystoupení bylo doprovázeno velkým potleskem. Děti se vracely plné zážitků. K největším patřil noční průvod s pochodněmi a pak společné vystoupení se souborem Železiarik ve Státním košickém divadle, které svou historickou budovou a bohatou výzdobou hodně připomíná naše Národní divadlo.

Celý festival byl skvěle organizačně připraven, vedoucí souborů bydleli v krásném hotelu Golden Royal a děti byly ubytované v rodinách dětí ze Železiariku. A vznikla zde opravdu velká přátelství. Rodiny se o nás staraly jako o vlastní. Mimo festivalová vystoupení na Formánky čekala i prohlídka historických památek, bobová dráha, procházka zoologickou zahradou i návštěva botanické zahrady, kde se právě líhnuli tropičtí motýli. Vedoucí všech účastnických souborů byli také vřele přijati primátorem města Košice. Kačka Chalupová a Ondra Sejkora měli i čest panu primátorovi zazpívat.

Týden v Košicích nám utekl jako voda. Loučení bylo dlouhé a plné slz a objetí. Zpáteční cestu a smutek z rozloučení si Formánci krátili hraním a zpěvem nejen českých a moravských, ale i slovenských písniček, které se naučili od Železiariku.

Závěrem mi nezbývá nic jiného než velké poděkování Formánkům za vzornou reprezentaci našeho města, školy a souboru. Také městům Slatiňany a Nasavrky a všem rodičům za finanční podporu. Bez jejich sponzorských darů by se zájezd nemohl uskutečnit. Samozřejmě děkuji také našim košickým přátelům za vzornou péči a starostlivost. Budeme všichni určitě na tento festival dlouho vzpomínat.

Stanislava Sejkorová,
vedoucí souboru Formánci