Na pořádání Celostátního setkání hasičské mládeže, jež je co do počtu účastníků při zachování maximálního počtu disciplín ojedinělou akcí v republice, se významnou měrou podílí město Hlinsko. Soutěž proběhne pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Marie Málkové.

Mládež změří svoje síly

Jde o celostátní soutěž v požárním sportu určenou pro mládežnické kolektivy organizací napříč celým spektrem hasičského hnutí, které v ČR působí a to České hasičské jednoty, Moravské hasičské jednoty a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předpokládaná účast je 700 dětí ze 70 hasičských sborů z celé České republiky.

Tato akce by měla především umožnit hasičské mládeži změřit síly mezi kolektivy různých organizací, přitáhnout ostatní děti ke sportu a ukázat jim jednu z možností trávení volného času, při kterém se mládež učí praktickým dovednostem jako je první pomoc a životnímu přístupu v duchu hesla bližnímu ku pomoci. Dále v rámci doprovodného programu přiblížit práci hasičů občanům včetně spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů na úrovni Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje. A v neposlední řadě prohloubit spolupráci mezi hasičskými organizacemi.

Slavnostní zahájení

Právě bohatý doprovodný program by měl do Hlinska přilákat mnoho návštěvníků z širokého okolí. Setkání bude zahájeno slavnostním nástupem za účasti mažoretek a čelních představitelů Ministerstva vnitra ČR, Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru a všech dobrovolných hasičských organizací. Připraveny budou ukázky práce hasičů (práce ve výškách, vyprošťování z havarovaných vozidel), ukázky sportovního klubu karate, vystoupí folklórní soubor Vysočan a taneční ministudio Sluníčko, budou vystavována historická a současná požární vozidla.

Svou účast přislíbily některé firmy zabývající se výrobou požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Během setkání bude v místní požární stanici den otevřených dveří.

Zváni jsou nejen soutěžní kolektivy, ale i široká veřejnost.

(jin)