Všem návštěvníkům byly zpřístupněny všechny tři školní budovy, kde je po třídách a odborných učebnách provedly známé pohádkové bytosti. Předškoláci plnili nejrůznější úkoly a vyzkoušeli si práci se školními pomůckami včetně interaktivní tabule.