I přes proměnlivé a nevyzpytatelné počasí míří v sobotu odpoledne ke staronovému hradu desítky lidí. Hrad pocházející asi ze 13. století se ukrývá v obci Předhradí u Skutče. Výhled na celou památku se návštěvníkům vyskytne až v jeho těsné blízkosti.

„Je maličký, ale nádherný,“ popisuje s údivem starší žena, která hned zamíří k bráně. Rychmburk sloužil desítky let jako domov pro seniory a poté pro osoby s duševním onemocněním. Nyní vítá první hosty z řad veřejnosti, proto je první den vstupné zdarma. U vstupu čeká průvodkyně, aby lidi navedla. „Těmito dveřmi můžete vstoupit do hradu. V patře si prohlédněte expozici o historii hradu. Můžete také vystoupat do hradní věže, kam však vedou prudké shody,“ popisuje žena.

Moderní historie Rychmburku:

V roce 1945 byl velkostatek i hrad znárodněn a byl zde zřízen domov pro staré občany. Lesy velkostatku byly přiřazeny ke státním lesům. V letech 2007–2021 sloužil jako domov pro duševně nemocné dospělé. Dne 22. května 2021 se hrad po 70 letech otevřel veřejnosti.

Hrad má i nové internetové stránky, kde se dozvíte vše o hradu, jeho historii, současnosti a tipy na výlety do okolí. 

Dále návštěvníci prozkoumávají i sklepní prostory pod hradem. Expozici si nenechávají ujít ani rodiče s dětmi v kočárku – hrad je totiž díky citlivě zabudovanému výtahu z velké části bezbariérový.

Novodobá historie Rychmburku se odvíjí od jeho znárodnění v roce 1945 a zřízení domova pro staré občany v roce 1952. Od roku 2007 se sociální role hradu změnila na domov pro dlouhodobě duševně nemocné starší 18 let.

„Zvlášť v dnešní době je prostředí takových objektů zcela nevyhovující pro poskytování sociálních služeb. Naším cílem je začleňovat klienty do běžného života v běžném prostředí a vést je k vyšší samostatnosti. Proto jsme se zaměřili na získání bytů, rodinných domků či výstavbu vlastních domků rodinného typu, kam jsme klienty postupně přestěhovali,“ vysvětluje krajský radní pro sociální péči Pavel Šotola.

Hrad Rychmburk stojí na magickém místě.  V sobotu se otevře turistům
Hrad Rychmburk stojí na magickém místě. V sobotu se otevře turistům

Období minulých 70 let sice zcela odstranilo historické vybavení interiérů hradu, ale po stránce údržby pravděpodobně znamenalo jeho záchranu. I když postupně přineslo řadu nepůvodních a účelových vestaveb a rekonstrukcí, hrad byl trvale udržován a modernizován. Postupně tu byl zaveden rozvod vody a odpady, ústřední vytápění s centrální plynovou kotelnou.

Klienti Domova na hradě Rychmburk se stěhují
Klienti Domova na hradě Rychmburk se stěhují