Hasiči si tak mohou bezpečně vyzkoušet a zhlédnout vznik a průběh požáru i průběh jevů, které jsou s požáry v uzavřených prostorech spojeny. Během úterka si tak všichni ozkouší, jak zabránit vzniku jednotlivých jevů, a možnost ochrany před jejich působením.

"Při prostorovém vznícení dochází k prudkému nárůstu teploty a rychlému rozšíření požáru do celého prostoru. Tento jev označujeme flashover," vysvětlila mluvčí hasičů Vendula Horáková. V případě, že dojde k vytvoření otvoru, kterým do hořícího prostoru vnikne dostatečné množství vzduchu a teplota v prostoru neklesla pod hranici teploty vznícení produktů hoření, může dojít k jevu, který označujeme jako backdraft.

Co je to backdraft, rollover nebo flashover? Čtěte zde:

#clanek|1097471#

Jev zvaný rollover vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté hořlavé plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.

"Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, dokud nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. Proto se zasahující hasiči musí pohybovat v ohrožených prostorách při zemi a s nejvyšší opatrností," popsala Horáková. Při hašení je důležité se soustředit na ohnisko požáru, neboť rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu hořlavých plynů a par.