Hasiči v pohotovosti

Ještě před několika dny pokrývala Pařížovskou přehradu šestnácticentimetrová vrstva ledu.Ve středu dopoledne byl na odtoku vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity.

„Vzhledem k vyhlášenému stupni povodňové aktivity vyjel monitorovat oblast Sbor dobrovolných hasičů z Běstviny. Důvodem byla hrozba zaplavení objektů a zajištění osob v případě velké vody. Zatím nemáme hlášené žádné škody na našem majetku a ani na chalupách a dalších objektech," řekl starosta obce Běstvina Vojtěch Holub. Voda se vylila z koryta u objektu skautů v Ronově, tam je to ale obvyklé.

První povodňový stupeň

„ Povodí Labe má na všech řekách monitorovací zařízení. a na řece Doubravě je předposlední monitorovací stanice v obci Bílek a pak až ve Spačicích. Zde získáváme potřebné informace a ihned věc řešíme. Proto jsme vyrozuměli již při prvním stupni povodňové aktivity Obecní úřad Běstvinu, Ronov a Žleby. Současně byla o situaci vyrozuměna Policie ČR a záchranné složky. V současné době na řece Doubravě je vyhlášení první stupeň povodňové aktivity", sdělil vedoucí Pařížovské přehrady Jiří Horský.

Ostrůvek se pěším neotevřel

Sečská přehrada byla před náhlým oteplením skoro prázdná, její hladina se ocitla šest metrů pod hospodářským stavem. Na ostrůvek by šlo jít „suchou nohou", kdyby stav voda v přehradě klesl nejméně pod sedm metrů hospodářského stavu. Letos tomu tak bohužel není.

„V současné době je přehrada naplněná tak, že je pouhých šest centimetrů nad hospodářských stavem. Zatím odpouštím devět kubíků vody za vteřinu , což odpovídá normálu. Kontroluji také monitorovací stanice na přítoku a tak jsem ihned informován o stavu přitékající vody v řece Chrudimce do přehrady", řekl sečský hrázný Vladimír Stárek.

Stupně povodňové aktivity

První stupeň – stav bdělosti: Vyhlašuje se při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje hlídková služba.

Druhý stupeň – stav pohotovosti: Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.

Třetí stupeň – stav ohrožení: Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.

PAVEL KALINA, REDAKCE