"Svým rozsahem a zároveň citlivým přístupem k historickému odkazu chovu koní v Heřmanově Městci se jedná o náročnou a komplexní obnovu nemovité kulturní památky," uvedl Jiří Machek, ředitel kladrubského Národního hřebčína.

Objekty nabízí historickou hodnotu nejen svým stářím, ale právě svým původním stavem s jen minimálními zásahy, které by významně narušily vzhled a funkci souboru budov. Rozsáhlá rekonstrukce areálu v ceně téměř 67 milionů korun by měla být dokončena ke konci roku 2022. Po tu dobu budou koně dočasně ustájeni v Kladrubech nad Labem. "Nově rehabilitované objekty se následně opět otevřou k prohlídkám zájemcům z řad veřejnosti," dodal ředitel Machek.

Heřmanoměstecký soubor budov byl postaven v letech 1874 - 1875 na objednávku knížete Ferdinanda Bonaventury Kinského stavitelem Adamcem z Vídně pro velkostatek na místě stávajících, kapacitně nevyhovujících stájí. Součástí areálu byla kočárovna a psinec pro smečku psů využívaných při vyhlášených parforsních honech. Stáje byly znárodněny v roce 1946, o deset let později se do nich nastěhovali kladrubští koně.