Slavnostní akt se uskuteční v sobotu od 10 hodin, pozvání přijal a děkovnou mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka.

Připomeňme, že skvost barokní architektury dala na konci 17. století vystavět Marie Maxmiliána hraběnka ze Žďáru, provdaná za Viléma Slavatu z Košumberka.

Jak řekl místní duchovní správce, Josef Hubálek, letos v říjnu si výročí 320 let od jejího úmrtí připomněli také historickým kolokviem, které se konalo při příležitosti prezentace knihy „Luže v dějinách, I. díl“ od lužského rodáka PhDr. Emila Voráčka, DrSc. a spolupracovníků.