Jeden takový připravila během tohoto týdne i Školní družina při ZŠ Školní náměstí. Byl to karneval velký, určený pro děti ze všech pěti oddělení školní družiny, takže se jej zúčastnila bezmála stovka školáků.

Akce měla být odměnou za pololetním snažením a závěrečnou tečkou za vysvědčením. Příjemně strávená část odpoledne proběhla v duchu tance, soutěží a dobré zábavy.

(red)