Exkurzi pořádala Vodárenská společnost Chrudim ve spolupráci s VaK Chrudim. Úpravna vody Hamry zásobuje vodou většinu skupinového vodovodu Hlinska, to je více než šestnáct tisíc obyvatel. Vodní dílo si prohlédlo během celého dne asi tři sta návštěvníků. Mezi nimi byli žáci základních škol, zastupitelé města Hlinska, představitelé zásobovaných obcí a laická i odborná veřejnost.

„Jsem přesvědčena, že zabezpečení zásobování vodou Hlinska a jeho okolí je nyní na historicky nejvyšší kvantitativní i kvalitativní úrovni" uvedla starostka města Hlinska Magda Křivanová.

Trocha historie

Kromě nově zrekonstruované technologie úpravy vody si návštěvníci prohlédli i historické fotografie ze stavby přehrady Hamry, kterou zapůjčilo Městské muzeum Hlinsko a Povodí Labe.

Úpravna vody Hamry byla uvedena do provozu v roce 1969. V říjnu 2009 byla po krátkodobé odstávce opětovně zprovozněna. „Od této doby prošla několika etapami rekonstrukce. Naše společnost do ní investovala od roku 2009 již 31,2 milionu korun," uvedl ředitel Vodovodů a kanalizací Chrudim Josef Hrad.

Upravená povrchová voda z vodárenské nádrže Hamry se přímo míchá s vodou z chotěbořských podzemních zdrojů. Výsledkem je pitná voda s optimálními hygienickými i technickými parametry. „Úpravna vody Hamry vyrobí ročně více než milion metrů krychlových kvalitní pitné vody", uvedl ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek.

(im)