Tvrdá klika u dveří, na kterých na nalepené oznámení o stávce a důvodech, proč k ní konkrétní škola přistoupila. Třeba v Mateřské škole Svatopluka Čecha se do protestu zapojilo 26 zaměstnanců. Ti nesouhlasí s dalším snižováním výdajů ve školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. V oznámení adresovaném zřizovateli a rodičům dětí také stojí, že cílem pondělní stávky je zajistit, aby plat nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v příštím roce neklesly.

"Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci," stojí rovněž v prohlášení školky.

Obchodní akademie v Chrudimi je velmi stručná: "Dne 27. listopadu 2023 je přerušen provoz školy z důvodu výstražné stávky," je napsáno na uzamčených dveřích.