Stavba byla zahájena před dvěma roky, její cena činí 442 milionů korun. Má výrazně ulehčit dopravní zátěži nejen samotné Chrudimi, ale i sousednímu městu Slatiňany, které denně trpí dlouhými kolonami aut. Jen kamionů tudy projede víc než tisíc za 24 hodin.

Zdroj: Karel Dvořák

Čtyři křižovatky, sedm mostů a protihlukových stěn, nové přeložky vedlejších silnic. To vše už stavebníci mají za sebou, stejně jako pokrytí asfaltových vrstev v celém úseku obchvatu. Dokončuje se instalace zábradlí a svodidel. Pro stavebního laika jsou zajímavostí již dokončené norné stěny, které navazují na příkopy. Jejich účelem je v případě havárie na obchvatu zabránit případným únikům nebezpečných látek do vodního toku.

Psali jsme již:

Hitlerovy plány na východní obchvat Chrudimi: Soudě dle dvou čar se uvažovalo o dvou variantách, obě však vedly podobným koridorem.
Obchvat Chrudimě měl v plánu už Hitler. Měl vést přes dnešní sídliště Na Šancích

Silnice obejde město na východě a vyústí až za městem Slatiňany. Obchvat vede z převážné části přes zemědělsky obdělávané území. Na 4,6 kilometru dlouhé trase budou čtyři křižovatky a sedm mostů, součástí stavby jsou i protihluková opatření. Nejdelším mostem stavby, která zahrnuje obchvat Vlčnova a Slatiňan, je třípólový železniční nadjezd vedoucí nad tratí Slatiňany – Skuteč, který je dlouhý 90 metrů.