„Mohli jsme skutečně zahájit první výběrové řízení,“ potvrzuje čilý pracovní ruch starostka města Magda Křivanová. Podle slov starostky jde konkrétně o stavbu nového informačního centra, objektu č.p. 178 darem od paní Pickové, domu technického zázemí a nového sociálního zařízení pro veřejnost vedle dnešního objektu gymnázia. „Mimo to bude vyměněna šindelová střecha na základní umělecké škole,“ dodává. Zvelebení ploch a staveb ve vlastnictví města je rozděleno do dvou etap, z nichž etapa pro stavby byla zahájena.

Nové zhodnocení nabídek

Druhé výběrové řízení na veřejné plochy bylo schváleno tento týden až po novém zhodnocení nabídek, které muselo být provedeno po nedostatcích výběrové komise v prvním výběru. Rada města tak rozhodla i vzhledem k doporučení Regionální rady Severovýchod, jenž shledala problém u prvního uchazeče v doplnění smluvní pokuty znevýhodňující zadavatele.

„Od srpna by měla nastoupit firma, která má zrevitalizovat veřejné plochy nejenom na Betlémě, ale i prostranství před Orlovnou včetně rekonstrukce historického mostu přes Chrudimku,“ doplňuje souvislosti Magda Křivanová. Pro kulturní akce má být vystaven i nový amfiteátr.

Rekonstrukce sítí „pozlobí“ obyvatele

Změny v nejstarší části města se dotkly i nutné rekonstrukce inženýrských sítí. „K tomuto kroku nás vedla rozhodnutí správců jednotlivých sítí, kteří požadovali rekonstrukci vodovodů, kanalizace a sdělovacích kabelů v některých dotčených lokalitách,“ ozřejmuje nutné zásahy do silnic a chodníků místostarosta Pavel Šotola. Ty ztrpčují život hlavně lidem poblíž Betléma. „Nedávno jsem nemohl kvůli rekonstrukci kanalizace zaparkovat auto u domu, teď je zase rozkopaný chodník,“ hodnotí trpce situaci jeden z obyvatelů domu v Čelakovského ulici.

Klid stavebních strojů a dokončení celé zakázky má nastat na jaře. „Před letní turistickou sezónou chceme mít dokončeno, tak aby venkovní práce byly hotovy,“ informuje na závěr starostka města.

Radek Latislav