Dobrovolníkům se zde totiž předávaly ceny Křesadlo 2010 – tedy 'ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci'. Organizátorem akce bylo dobrovolnické centrum Fokus Vysočina Hlinsko.

Hlavním cílem uvedené ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a zviditelnit neziskový sektor, protože dobrovolníci většinou pomáhají právě v neziskových organizacích. Každá organizace měla možnost nominovat na cenu své dobrovolníky.

„Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno osm dobrovolníků: Tereza Kneřová z Fokusu Vysočina, Edita Chvojková z Dobrovolnického centra Fokus Vysočina, Alena Peškeová, Marie Dostálová a Miluše Štiková z Domova seniorů Drachtinka, Monika Hubáčková z Mateřského centra Hlinečánek, Jitka Picková z Centra denních služeb Motýl a Adam Drahoš z Junáka, svazu skautů a skautek,“ uvádí Hana Chmelíková, koordinátorka Dobrovolnického centra Fokus Vysočina Hlinsko.

Komise, která vybírala dva dobrovolníky pro udělení hlavní ceny byla pětičlenná a jejím předsedou byl místostarosta města Hlinska Pavel Šotola. Ten také letošní ceny předával.

Hlavní cenu Křesadlo si odnesla Miluše Štiková, v jejíž nominaci byl vyzdvihnut velký zájem o práci s lidmi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí v Domově seniorů Drachtinka a Domově se zvláštním režimem v Břevnici. Druhým oceněným se stal Adam Drahoš za dlouholetou působnost a příkladnou výchovu mladé generace v Junáku.

Ostatní nominovaní ve svém volném čase navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, věnují svou energii dětem, nebo se věnují jiné prospěšné činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, jakými jsou zájem o druhé a služba jiným lidem. Velký obdiv proto dobrovolníkům vyjádřili místostarosta Hlinska a člen Rady Pardubického kraje Pavel Šotola a provozní ředitel pořádající organizace Fokus Vysočina Pavel Kamp.

„O kulturní program se letos postarali žáci kytarového oddělení Roberta Freie z místní ZUŠ - Michaela Gregorová, Lukáš Nadrchal a Jan Chmelík. Zaujal i René Nekuda s poutavou přednáškou a videoprojekcí o svém pobytu v Kolumbii v neziskovém projektu rakouské organizace Funscri,“ dodává závěrem Hana Chmelíková.

(red, man)