Každá hodina od příletu byla účelně vynaložena ke kompletaci materiálu, přípravě vozidel, kalibraci zbraní, vysílaček a plánování a přípravě přesunu do CFC.

První úkol - přesun dlouhé vojenské kolony v kábulském provozu - bez pravidel, plném pobíhajících lidí a zvířat a vozidel jedoucích v protisměru, kde je nebezpečí prakticky nepředvidatelné, „omeleta” zvládla.

Přednášky a praktická cvičení v CFC jsou zejména zaměřeny na právní postavení vojáků ISAF, pravidla použití zbraně a seznámení s afghánskou kulturou, historií a zvyky. Značná část přípravy je zaměřena na činnost při výbuchu nástražného výbušného zařízení, vyproštění raněných a na vlastní ochranu při operacích v terénu.

(red)