Akci určenou pro děti připravilo Ekocentrum Zelený dům a útulek Alík ve spolupráci s partnery z organizací: Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Dům dětí a mládeže Chrudim, Junák Slatiňany, Český červený kříž Chrudim, Pro-bio liga, Greenpeace Pardubice, Zelený domov Česká Třebová.

Zábavně poznávacího dne se zúčastnili žáci ze škol MŠ Dr. Jana Malíka, MŠ Slatiňany, Speciální ZŠ Chrudim, ZŠ Sladkovského, ZŠ Chrudim Školní náměstí, SŠZ a VOŠ Chrudim a také klienti Denního stacionáře Jitřenka.

Na účastníky čekal běh přírodní památkou Ptačí ostrovy, na stanovištích probíhaly jednotlivé úkoly, jako třeba kvízy ze statku, o pralesích planety Země, říkadla, hmatová soutěž, představena byla kynologie, sovy a útulek Alík, dále se děti mohly naučit první pomoc a ošetřování zlomenin.

Tibor Schwarz,
Ekocentrum Zelený dům,
pořadatel
Sportovně - přírodovědného dne