Tato firma se totiž u příležitosti oslav výročí sta let od založení rozhodla zapojit do projektu firemního dobrovolnictví.

Hurá do toho

„Naši zaměstnanci mají ve volném čase možnost odpracovat podle svého zájmu deset hodin v okolí svého pracoviště. Do regionu přispíváme finančně a nyní i lidským potenciálem. Někdy to je lepší jak peníze. Podobnou cestu zvolili i kolegové v Mělníku," řekl na nádvoří hradu Lichnice vedoucí marketingu a externí komunikace Zbyněk Šeda.

Právě zde se ve čtvrtek 
4. října sešlo patnáct firemních dobrovolníků, aby společně pomohli s opravami hradu. Kastelánka Ivana Matyková měla již pro nový příliv pracovních sil připravené úkoly.
Nebylo jich málo, takže se skupinka brzy rozptýlila po celém hradě. Dobrovolníci museli zlikvidovat a spálit náletové stromy a shrabanou trávu v bývalém vodním příkopu. Jiní začali pracovat v muzeu, kde bylo potřeba vyspárovat podlahu, vymalovat stěny a upravit vstup.

A půl je hotovo

Za krásného podzimního počasí šla dobrovolníkům práce od ruky. Podle slov Zbyňka Šedy bude Holcim v myšlence firemního dobrovolnictví pokračovat i v příštím roce.

„Na hradě je mnoho velice fyzicky i časově náročné práce. Chtěla bych všem dobrovolníkům poděkovat za odvedenou práci," dodala na závěr kastelánka Ivana Matyková.

PAVEL KALINA