Zastávka v Chrudimi byla spojena s žehnáním motocyklům, jehož se ujal chrudimský arciděkan Jiří Heblt a poblíž kašny se uskutečnilo rovněž vystoupení chrudimské skupiny historického šermu Familiaris Domini Regis, jehož členové přenesli přihlížející diváky do historických časů husitských půtek, k nimž docházelo v průběhu 15. století.

Motorkáři uctili sobotním programem památku těch svých kamarádů, kteří už nikdy nikam nepřijedou.