Burácení vrtulníku zřetelně sílí a ruský stroj MI 17 se po krátké chvíli odlepuje od země. Těžká ocelová vážka pak rychle nabírá výšku nad chrudimským letištěm. Když dosáhne hladiny 500 metrů, vyskakuje z ní první trojice parašutistů.

Při pohledu ze země výsadkáři zprvu připomínají podivně obrácený třešňový hrozen. Každý z parašutistů však pilotuje svůj kruhový padák trochu odlišně. A tak, jak jednotlivé „třešně" na nebi rostou, brzy se od sebe oddělují.

Obtížný kruh

Skáče se na přesnost. Všichni vojáci se proto snaží ve vzduchu manévrovat tak, aby nakonec měkce dosedli do bílého obdélníku vyznačeného vápnem na letištní trávě. Není to snadné, neboť kruhové armádní padáky nejde řídit tak snadno jako obdélníková padáková „křídla".

„Přistávací prostor vymezuje obdélník o rozměrech 200 x 100 metrů, jehož středem se táhne čára, k níž mají parašutisté doskočit co nejblíž," říká kapitán Robert Šiška z chrudimského 43. výsadkového praporu, když popisuje podrobnosti prvního dne soutěže Airborne triathlon, jež se právě v těchto dnech odehrává v Chrudimi a v okolí. Při posledních slovech se oči kapitána znovu obracejí k obloze, na níž vrtulník opisuje nový oblouk. Z břicha stroje skáčou další tmavé postavy a kapitánu Šiškovi by jako hlavnímu rozhodčímu nemělo nic uniknout.

Na závěr střelba

Soutěž Airborne triathlon probíhá ve třech dnech a účastní se jí 14 armádních družstev z výsadkových útvarů Armády ČR, přičemž hned šest jich je z pořádajícího chrudimského útvaru.

Po včerejších výsadkových disciplinách dnes přijde ke slovu takzvaná „dráha výsadkáře", jež je připravena v bezprostředním okolí Sečské přehrady. „Jedná se o kombinaci silových a vytrvalostních disciplin. Sem patří například běh s kládou, plavba na čas na raftu, zdolávání přehradní hráze lanovými technikami či lanové přemostění. Je to taková překážková dráha, při jejímž zdolávání jde o rychlost. Je to docela namáhavá záležitost," pokračuje Robert Šiška.

Poslední den soutěže bude vyhrazen střeleckému měření sil na pěší střelnici Neratov na Pardubicku. „Tady všem půjde o dosažení co nejlepšího výsledku v kombinované střelbě z pistole a ze samopalu," uzavírá Robert Šiška.