Srovnána se zemí byla i někdejší ubytovna, kterou město vykoupilo v loňském roce. Materiál ze zbouraných objektů nepřijde nazmar. „Abychom předešli zbytečnému převážení a drahému uskladňování materiálu, zvolili jsme variantu jeho drcení. Dvě třetiny upraveného materiálu využijeme pro novou stavbu a třetina poslouží při vysprávce polních cest,“ uvedl starosta Skutče Pavel Novotný.

(man, ron)