Budova Mateřské školy v Rosicích má dostatečnou kapacitu, a tak nikdo nové děti neodmítá. Objekt z roku 1979 je zralý na rekonstrukci a vedení obce vážně uvažuje o tom, že v budoucnu spojí „mateřinku“ se základní školou.

Ńavštívili jsme i základní školu. Žáci surfovalI po internetu, dováděli v tělocvičně a puštěli uzdu své fantazii při hodině výtvaré výchovy. PODÍVEJTE SE A POSLECHNĚTE SI!