Organizátoři zde vystavovali letité kuchyňské pomůcky z dob našich babiček a prababiček. Návštěvníci převážně z Topolu mohli mimo jiné ochutnat i vystavené produkty vaření. Nechyběli ani zvědavci z přilehlého okolí.

Každá žena dostala na výstavě karafiát jako upomínku k brzkému Mezinárodnímu dni žen. Přípravu celé výstavy zajistil Neorganizovaný svaz žen.