V horkém počasí, které nyní panuje, by byla tlející těla jelenů a srnců cítit do širokého okolí. Nic takového se neděje, vzduch voní jehličím a právě pořezaným dřevem.

„S potěšením můžeme konstatovat, že se naše obavy po vichřici nevyplnily. Zvěř si zachránila životy, při likvidaci kalamity jsme dosud nenalezli jediný úhyn,“ potvrzuje nasavrcký revírník Jan Znojemský.

Jeleni a srnci se s největší pravděpodobností zachránili před padajícími stromy díky svému instinktu a z místa kalamity utekli do polí. Už při návštěvě ministra zemědělství Petra Gandaloviče myslivci a lesníci počítali s tím, že pod dřevem budou ležet těla dospělých jedinců i mláďat. Například v janovické oboře, která byla tornádem téměř celá zničena, by byla škoda na uhynulé zvěři veliká. „Odhadujeme, že tam žije včetně jarních přírůstků přes sto padesát kusů zvěře,“ dodává Jan Znojemský.€

Fotograf Chrudimského deníku se o pohodě lesní zvěře přesvědčil na vlastní oči. Podařilo se mu „zvěčnit“ celou rodinku, jejíž mláďata se podle odhadu oborníka rodila právě ve chvíli, kdy se nad Chrudimskem přehnal ničivý živel.