„Bohužel možnost zhotovení fotografie profesionálním fotografem je pouze u občanských průkazů. Tady si klient může vybrat, jestli ho přímo do systému vyfotografuje úředník na úřadě, nebo zda ho vyfotografuje profesionální fotograf a zašle fotografii datovou schránkou a poté je při podání žádosti v systému pouze přiřazena," uvedla vedoucí správního odboru MěÚ Chrudim Eva Doležalová.

„Fotografie na cestovní pasy s biometrickými prvky jsou vždy pořizovány na úřadě přímo do systému při podání žádosti, jiná možnost není. U pasů tzv. rychlovek (vydávány ve zkrácené lhůtě za vyšší poplatek s dobou platnosti 6 měsíců) je to ale právě naopak - klient vždy předkládá dvě fotografie. Je to dáno postupem výroby pasů: na pasy s biometrickými prvky je úřadem snímek pořizován přímo do systému, u „rychlovek" se papírové fotografie vylepují jedna do pasu a jedna na žádost o vydání pasu," dodává úřednice.