Slunéčko sedmitečné, roztomilý kanibal?

Slunéčka jsou masožraví brouci, kteří mohou být člověku užiteční tím, že požírají mšice, které mohou způsobit nemalé škody na polních plodinách. Slunéčko je typickým zástupcem brouků, jelikož jeho první pár křídel je přeměněný na pevné krovky. Tyto krovky mají slunéčka často výstražně zbarvena, červeně s černými tečkami, a tak upozorňují na svou nepoživatelnost.

Na jaře samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů rostlin nebo do různých štěrbin. Zhruba po týdnu se z nich líhnou pestré pohyblivé larvy. Délka dalšího vývinu závisí na teplotě. V průměru je to 30 - 60 dní.

Larvy živí stejnou potravou jako dospělci, tedy převážně dravě. U larev tohoto druhu panuje kanibalizmus, Kdy se dříve vylíhnuté larvy živí mimo jiné svými opozdile vylíhnutými sourozenci.

Ve fotogalerii je zachycen přechod larvy na kuklu.