Mistru řeznickému šla práce od ruky, stejně jako jeho šikovným pomocníkům. Z kotle se linula vůně ovaru, který posloužil k výrobě výtečných jitrnic, prejtu, prdelačky a dalších tradičních výrobků. Práce bylo moc, rodina zabíjela hned čtyři prasata najednou. To se děje dvakrát za rok, ale věřte, že není co závidět. Na druhé misce vah stojí totiž velká dřina při lesní těžbě a zemědělských pracích, což je jako obživa velmi tvrdý chlebíček.