Proměna je nedokonalá. Vývoj vážek označujeme jako nepřímou archimetabolii (chybí stadium kukly) s větším počtem larválních stadií. Nymfy se vyskytují ve stojatých i tekoucích vodách. Dospělí jedinci jsou pak často daleko od vody. Vajíčka jsou kulatá nebo protáhle oválná o velikosti podle druhu většinou 0,5 - 2 mm. U těch druhů vážek, které je kladou do rostlinných pletiv, jsou v průměru větší a na samičku jich připadá obvykle 200 až 400 kusů.