Žáci a senioři pomocí výtvarné nebo dokumentární formy fotografie zachycovali pocit či stav z památného místa, které bylo poznamenáno nacistickou represí. Do
6. ročníku přišlo opravdu velké množství fotografií. Porota tudíž mohla nahlédnout – skrze fotografie – například do Lidic, Ležáků,

Uherského Hradiště, Ploštiny, chřibských lesů kolem Salaše, Krhova u Bojkovic, Napajedel, Slavičína, Šanova nebo Salaše. Rozhodování opravdu nebylo jednoduché. Porota
po odborném zhodnocení prací udělila tato ocenění:

Studenti: 1. místo: Anna Ročňová, název fotografie: Triptych – kříž

Triptych - křížZdroj: Anna Ročňová

Porota ocenila citlivou práci s tématem, brilantně zvládnutou techniku a nápaditou kompozici triptychu a zvláštní kompozici.

Cena poroty: Cecílie Kročová, Jan Gajdošík – soubor fotografií věznice v Uherském Hradišti

Cena ředitele Památníku Lidice: Filip Cimburek, název fotografie: Smutné Lidice

Senioři, cena poroty: Marie Johánková, název fotografie: Výpověď pamětnice.