Jednotka má komfort, který se velice odlišuje od běžného nemocničního prostředí.

Jak při úvodním proslovu poznamenal ředitel nemocnice, o realizaci tohoto zařízení se usilovalo od jara roku 2008, a to ve spolupráci s Pardubickým krajem jako garantem celé stavby.

„Vybudovali jsme velice moderní zařízení s komfortem, který se odlišuje od běžného nemocničního prostředí. Snažíme se sladit barvy, které mohou v pacientově psychice vytvořit určitou pohodu. Toto oddělení není určené pro chronicky nemocné pacienty, kteří nemají perspektivu ve své léčbě. Je pro ty, kteří mají šanci na postupný návrat do života,“ zdůraznil ředitel Vondráček.

Poděkoval za dobrou práci firmě První stavební Chrudim, která prostory zrealizovala do současné podoby. Lůžková jednotka dlouhodobé intenzivní péče bude navazovat na oddělení ARO, které je v současné době přeplněné pacienty s předpokládanou dlouhou léčbou.

„Naše nové zařízení nebude sloužit jen našim pacientům, ale budeme zde umisťovat i další z celého Pardubického kraje,“ zdůraznil Tomáš Vondráček.

Společně s hejtmanem Pardubického kraje Radko Martínkem přestřihli pásku, ve skutečnosti gázu, nůžkami nadvakrát, ostří oba aktéry slavnostní události pozlobilo.

„Kdybych měl mít z nějaké investice bílé vlasy, bylo by to právě kvůli tomuto oddělení. Náklady se neustále zvyšovaly. Doufám však, že už to skončilo,“ řekl hejtman Radko Martínek. Oddělení vybavené špičkovými přístroji bude mít od ledna deset lůžek, vysoce kvalifikovaný personál a veškeré zázemí pro pacienty, kteří potřebují dlouhodobou intenzivní péči.

Jednotka dlouhodobé intenzivní péče má velice dobré zázemí pro pacienty i personál. Nechybí v ní jídelna, kuchyňská linka, šatny a sociální zařízení určené pro hygienu lidí upoutaných na lůžko.

První pacienti sem budou převezeni koncem ledna příštího roku. Bude o ně pečovat ten nejlepší zdravotnický personál pod vedením primáře Martina Zemánka. „Takhle jsem si jednotku představoval,“ prohlásil včera primář.