Nejednalo se naštěstí o žádnou haváraii vody, nýbrž o odkalovaní vodovodního vedení. Tato divácky atraktivní podívaná trvala jen několik minut. Tato chrudimská komunikace, ulice Obce Ležáků, se v současné době rekonstruuje. Auta musí vyznačenými úseky projíždět s maximální ostražitostí jejich šoférů, protože některé přechody mezi starým a vyfrézovaným povrchem mají značné převýšení.