Trápí Vás bolesti páteře, kloubů, vbočené palce, zborcené nožní klenby, křečové žíly, otoky nohou? Mají Vaše děti vadné držení těla, nesprávně vyvinutá chodidla či jinou vadu pohybového aparátu? Jak se zbavit těchto potíží?

Odpověď jsme mohli dostat ve středu 26. října v salonku Sůva v budově chrudimského muzea, kde proběhla přednáška s názvem „Chcete zdravě chodit?“ Přivítali jsme pana Josefa Hanáka, vynálezce biomechanické aktivní stélky do bot. Spolu s členkou jeho týmu spolupracujícího na projektu Zdravá chodidla paní MUDr. Ludmilou Dohnálkovou (na společném snímku), nás seznámili se zrodem stélky, vysvětlili její působení a význam pro zdraví všech generací.

Pan Josef Hanák ze Snovídek nedaleko Vyškova je technik bez vzdělání v ortopedii či v obuvnictví, avšak s citem pro lidskou přirozenost a se zdravým selským rozumem. Díky těmto přednostem a znalostem přírodních zákonů objevil skutečný mechanismus pohybu dolních končetin a pravou příčinu, proč nám nesvědčí chůze po rovném tvrdém povrchu. Svá chodidla, která tvoří opěrný základ našeho těla, jsme zavřeli do bot. Přitom vycházíme z toho, že chodidlo se při chůzi přirozeně opírá o kloub palce a malíku a o patu. To je podle pana Hanáka velký omyl, který nám působí obrovské zdravotní problémy. Zjistil, že kloub palce si přirozeně žádá nepatrně nižší polohu než ostatní klouby. Na základě tohoto objevu vyrobil stélku s lůžkem pro palcový kloub, později snížil i oblast paty. Opěrnými body se tak stávají prsty a vnější hrana chodidla. S takovouto stélkou v obuvi se postupně od palce na noze ke krční páteři vyrovná celá kostra těla.

Desetileté zkušenosti potvrzují úžasnou schopnost stélek předcházet onemocněním pohybového aparátu a léčit již vzniklé deformace a potíže doslova v každém věku. Přirozené rozpohybování svalů chodidla způsobí jejich posílení a opět se stanou oporou pro nožní klenbu. Klouby dolních končetin se vyrovnají a jejich zdravé postavení podpoří činnost cévního i lymfatického systému dolních končetin. Napřímená páteř a ramena dovolí hlubší dýchání a zlepší stav horních i dolních cest dýchacích. Tím je tělo podporováno k postupnému samouzdravování.

Takto jednoduše a geniálně fungují přírodní zákony!

Všichni přítomní měli příležitost konzultovat osobní potíže přímo s odborníky a vyzkoušet si stélky do své obuvi, většina využila i možnosti nákupu. Zájem ze strany odborníků byl mizivý. Informovanost veřejnosti o konání přednášky byla omezena nepochopením pracovníků Chrudimské besedy, kteří odmítli zařadit ji do přehledu Vademecum. I přesto hodnotím přednášku jako úspěšnou a přeji všem zúčastněným, aby přispěla ke zlepšení zdravotního stavu jim či jejich blízkým. Každý z nás má šanci tohoto velkolepého vynálezu využít ke zkvalitnění svého života.

Blanka Česenková, pořadatelka přednášky