Skutečný počet Romů, žijících vPrachovicích, se dá jen ztěží určit. Podle místních obyvatel však Romů vposlední době, zejména vletních měsících, přibývá, a to, jestli po prázdninách zase odejdou, nikdo neví. Hluk a nepořádek jsou nejčastější výtky směrem kromským sousedům. Většinová populace Prachovic se míchat sRomy nechce, panuje tu nevole a nedůvěra vůči romským obyvatelům.

Největší problémy se objevují vZahradní ulici, kde žije velké množství romských obyvatel a vznikají tu nepříjemné situace. Proto byla už před časem zřízena komise složená ze zástupců Romů a ostatních obyvatel této lokality a veškeré problémy se tak snaží vyřešit vklidu. Vladimíra Šimonková– Ježková, vedoucí oddělení péče oděti MěÚ Chrudim, zná situaci vPrachovicích velmi dobře a ani ona ji nepovažuje za nijak výjimečnou.

Soužití sRomy vnímá jako složitý problém, nikoliv však neřešitelný. „Česká společnost není pozitivně nastavena vůči problémům sRomy, a to by se mělo změnit. Musíme se naučit snimi vycházet, pochopit jejich odlišnost,“ míní Šimonková. „Ale isami Romové se musí snažit a musí chtít snámi žít a ne jen využívat sociální systém,“ dodává závěrem.

(mš)