Kolik se rozdělí?

Podle Martina Vtípila loni Hlinsko ze svého rozpočtu uvolnilo částku půl milionu na podobné projekty. Stejná částka by měla být k dispozici i letos, ovšem stále to ještě není jisté a mohla by se změnit.

„Žadatelé nejsou vázání minimální částkou, o kterou lze požádat, na druhou stranu musí daná organizace hradit alespoň polovinu a více nákladů na projekt. Nelze jej uhradit celý z grantů města," konstatoval Martin Vtípil.

Loni o grant požádalo celkem sedm organizací, které s městem spolupracují pravidelně. Mezi ně patří například Svaz tělesně postižených. „V Hlinsku děláme službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocnění, a také zde máme dobrovolnické centrum. Budeme žádat o grant na pokrytí 11% celkových nákladů projektů," řekla Michaela Růžičková z hlineckého střediska Fokus Vysočina.

Celkem 130 000 korun by rádo použilo občanské sdružené Médea na své projekty. „Spolupracujeme s městem na projektech v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky. Budeme žádat celkem o tři granty. První se týká čtrnáctidenního tábora pro děti se sociálně znevýhodněného prostředí, který pořádáme už řadu let ve spolupráci s městem. Pro děti z tohoto prostředí pořádáme i čtyři víkendové pobyty, kde s nimi pracujeme. To je druhý grant. Třetí je novinka. Byli jsme požádání Pardubickým krajem, abychom uspořádali tábor pro děti z pěstounských rodin a děti pěstounů. Pro jeho realizaci podáme žádost o podporu i na Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Pardubický kraj," popsal své plány předseda občanského sdružení Médea Jiří Hrabčuk.

Kdo rozhodne?

O částkách do padesáti tisíc rozhoduje rada města, o vyšších pak zastupitelstvo. Všechny žádosti se nejprve předloží komisi sociálně zdravotní, což je poradní orgán rady města.

„Velice se nám osvědčilo pozvat zástupce jednotlivých žadatelů, aby mohli svůj projekt blíže Pepředstavit a zodpovědět otázky komise. Odpadlo tak zdlouhavé a neefektivní telefonické či písemné vysvětlování. Rozhodující pro udělení grantu je účel projektu, zkušenost žadatele a také počet lidí, pro které je činnost určená," dodává Martin Vtípil. O grantech by se mělo rozhodovat v půli prosince. 

LUKÁŠ VANÍČEK