„Komise pro občanské záležitosti už nesmí nahlížet do evidence obyvatel, musí vycházet z údajů od samotných občanů.,“ vysvětluje členka komise Alena Vojtěchovská.

Souhlas s posláním gratulace je pro chrudimské seniory novinkou. Ten musí staří lidé projevit i v případě návštěv členů komise přímo v bytě. Tato tradice se týká občanů starších devadesáti let.

„Stane se, že odmítnou třeba ze zdravotních důvodů, ale většinou jsou rádi. I gratulace vždy potěšily, a tak věřím, že budeme písemné souhlasy dostávat,“ dodává Alena Vojtěchovská.

Chrudimská komise pro občanské záležitosti nenavštěvuje jen jubilanty starší devadesáti let. Součástí její činnosti je i vítání občánků, kterých prošlo slavnostním aktem vloni 224. Komise eviduje i oslavence z řad manželských "veteránů". Vloni se v obřadní síni uskutečnily tři zlaté svatby, dvě zlaté svatby manželé oslavili v kruhu rodiny.

Na všech akcích vystupovaly děti z chrudimských mateřských škol, které vždy tyto akce oživí.